Procedura

 1. Zgłoszenie do Ośrodka i wstępna rozmowa.
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
  • podanie do Ośrodka,
  • opinia z zakładu pracy,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • zaświadczenia lekarskie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do ustanowienia rodziny adopcyjnej,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • zapytanie o karalność.
 3. Badania psychologiczno-pedagogiczne na terenie Ośrodka.
 4. Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania kandydatów.
 5. Udział w szkoleniu.
 6. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej.
 7. Oczekiwanie na dziecko.
 8. Wskazanie kandydatom dziecka. Omówienie jego sytuacji prawnej, stanu zdrowia oraz przeszłości biologicznej.
 9. Kontakt z dzieckiem na terenie placówki, w której przebywa.
 10. Złożenie wniosku i pełnej dokumentacji rodziny do Sądu Rodzinnego.
 11. Rozprawa sądowa. Orzeczenie – przysposobienia.