O nas ( historia )

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie powstał w 1978 roku przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Od 2012r. działa zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach naszej działalności:

  • pozyskujemy kandydatów do zastępczych środowisk rodzinnych oraz przygotowujemy ich do pełnienia ról rodzicielskich,
  • diagnozujemy i szkolimy kandydatów na rodziny adopcyjne,
  • pomagamy osobom, które chcą oddać swoje dziecko do adopcji,
  • udzielamy pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom naturalnym i rodzinom adopcyjnym,
  • udzielamy pomocy prawnej w ustanawianiu rodziny adopcyjnej,
  • Prowadzimy Adopcyjny Telefon Zaufania: 34 234 30 51