Informacje kontaktowe!

Telefon: 34 368 03 39

Fax: 34 368 03 39

Adopcyjny Telefon Zaufania: 34 234 30 51

Adres:
Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddziału Okręgowego w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 3
42-200 Częstochowa

E-mail: osrodekadopcyjny@gmail.com

Nr konta: 4010 2016 64 0000 39 0203 6317 51

KRS: 00 00 24 30 26